Dzień ponadgranicznej pomocy sąsiedzkiej

Dzień ponadgranicznej pomocy sąsiedzkiej - 24-25 kwietnia 2009 roku.

Planowane jest wykonanie nowej wiaty w Bielawie Dolnej, ławki i miejsca wypoczynku, ułożenie kamieni piaskowca, posadzenie krzewów i roślin ozdobnych, wykonanie nowych drogowskazów turystycznych i uzupełnienie oznaczenia szlaków pieszo-rowerowych oraz wykonanie innych niezbędnych prac porządkowych.

Inicjatywę tę wspiera firma niemiecka Jurgena Bergmana z Zentendorf - Wyspa Kultury i Rekreacji "Kulturinsel" oraz firma "DREWTRANS" Halina Zinek.
Całość akcji odbyła się pod patronatem Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Bielawa Dolna i Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.


Ogladaj film cz.1 - 24 kwietnia 2009r.

Prace rozpoczęły się po południu 24 kwietnia 2009 roku. Na Placu Bajkowym rozpoczęto wykonywanie murków oporowych oraz prowadzono prace porządkowe.

Ogladaj film cz.2 - 25 kwietnia 2009r.

Rano 25 kwietnia 2009 roku kontunuowano wznoszenie murków. Rozpoczęto również prace przy wykuwaniu kamienia pamiątkowego. Udział w pracach brali również niemieccy sąsiedzi. Jurgen Bergman, właściciel Wyspy Kultury i Rekreacji "Kulturinse" czynnie i zaangażowaniem pracował wspólnie z mieszkańcami Bielawy Dolnej. Rozpoczęto również prace przy budowie nowej wiaty autobusowej. 

Ogladaj film cz.3 - 25 kwietnia 2009r.

Trwają prace przy budowie wiaty i murków oporowych. Przyjeżdżają członkowie władz gminnych. Wykonywane są elementy miejsca wypoczynku przy wiacie autobusowej.

Ogladaj film cz.4 - 25 kwietnia 2009r.

Prace są kontynuowane. Czas na chwilę odpoczynku i przkąszenie małego co nie co.

Ogladaj film cz.5 - 25 kwietnia 2009r.

Po odpoczyku czas na dalszą pracę. Zasadzanie na skwerze krzewów i roślin ozdobnych oraz stawianie konstrukcji pod przyszłe drogowskazy turystyczne.

Ogladaj film cz.6 - 25 kwietnia 2009r.

Trwa sadzenie krzewów i roślin ozdobnych, malowanie wiaty, wkopywanie ławki, umacninie piaskowcem konstrukcji pod przyszłe drogowskazy.

Ogladaj film cz.7 - 25 kwietnia 2009r.

Ustawianie pamiątkowego kamienia na Placu Bajkowym. Pamiątkowe zdjęcie.

Ogladaj film cz.8 - 25 kwietnia 2009r.

Ostatnia część filmu. Wspólna kolacja, podziękowania, życzenia.

Film odtworzy się automatycznie, aby zakończyć odtwarzanie filmu opuść zakładkę wybierając inną zakładkę.